2009

Naruto Shippuden the Movie: Inheritors of the Will of Fire นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน เดอะมูฟวี่ ผู้สืบทอดเจตจำนงแห่งไฟ
7.3
TH

Naruto Shippuden the Movie: Inheritors of the Will of Fire นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน เดอะมูฟวี่ ผู้สืบทอดเจตจำนงแห่งไฟ